Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Artimiausi renginiai

Naujienos Spausdinti RSS

UNICEF Vykdomosios sesijos metu Lietuva dėmesį skyrė inovacijų ir moderniųjų technologijų naudojimui

Sukurta 2020.02.17 / Atnaujinta 2020.02.21 09:55

Vasario 11-13 dieną vyko Jungtinių Tautų vaikų fondo (UNICEF) Vykdomosios valdybos sesija, kurios vicepirmininke 2020 metais išrinkta ambasadorė Audra Plepytė.

UNICEF Vykdomosios valdybos veikloje Lietuva didžiausią dėmesį skiria vaikų apsaugai, patyčių prevencijai, vaikų saugumui kibernetinėje erdvėje bei moderniųjų technologijų ir inovacijų panaudojimo vaikų gerovei klausimams.

Atsižvelgiant į tai, nacionaliniame Lietuvos pasisakyme akcentuotas dėmesys inovacijų ir moderniųjų technologijų naudojimo skatinimui, naujų iššūkių, susijusių su patyčiomis internete, psichine sveikata ir švietimo modernizavimu, sprendimams.

Lietuva UNICEF Vykdomosios valdybos nare išrinkta 2019-2021 metų laikotarpiui. UNICEF Vykdomoji valdyba, susidedanti iš 36 Jungtinių Tautų valstybių narių, bendradarbiaudama su UNICEF sekretoriatu, nustato strategines UNICEF veiklos kryptis. Vykdomoji valdyba vykdo UNICEF veiklos priežiūrą bei kontrolę, vertina programas bei priemones. Joje priimami sprendimai dėl UNICEF veiklos efektyvumo didinimo bei bendradarbiavimo su išorės partneriais.