Jei ketinate tuoktis (pažyma Nulla Osta)

Sukurta 2015.01.07 / Atnaujinta 2020.01.22 13:17

Pažyma, kad nėra kliūčių sudaryti santuoką

Norint sudaryti santuoką Italijoje, santuoką registruojančiai Italijos institucijai – savivaldybei (Comune) – kartu su kitais dokumentais reiks pristatyti kompetentingos Lietuvos institucijos pažymą apie tai, kad Jums nėra kliūčių sudaryti santuoką.

Tokią pažymą išduoda Lietuvos savivaldybių civilinės metrikacijos skyriai. Lietuvoje ji vadinama „pažyma apie šeiminę padėtį“, joje yra būtina frazė „nėra kliūčių sudaryti santuoką“, kurią patyrę vertėjai verčia į italų kalbą kaip „nulla osta al matrimonio“ . Pateikiant Italijos institucijoms ši pažyma turi būti patvirtinta Apostille ir patvirtintai išversta į italų kalbą. Deklaravusieji išvykimą iš Lietuvos tokią pažymą gali užsakyti ir per Ambasadą.

Yra savivaldybių, kurios dėl įvairių priežasčių reikalauja, kad tokia, Italijos civilinio kodekso 116 str. numatyta, kompetetingos užsieniečio valstybės institucijos pažyma dėl kliūčių santuokai sudaryti nebuvimo, būtinai būtų išduota Ambasadoje Italijoje, konsulinės pažymos Nulla Osta per matrimonio pavidalu.

Konsulinė pažyma Nulla Osta al matrimonio

Ambasadoje Romoje pažyma Nulla Osta al matrimonio išduodama Ambasadai pateikus šiuos dokumentus*:

 • prašymą išduoti konsulinę pažymą;
 • asmens tapatybės dokumentą (Lietuvos Respublikos pasą arba tapatybės kortelę) ar jo lapo su asmens duomenimis notariškai patvirtintą kopiją;
 • konsulinį mokestį už pažymos išdavimą – 30 eurų;
 • Lietuvos civilinės metrikacijos skyriaus pažymą apie šeiminę padėtį, apie tai kad nėra kliūčių santuokai sudaryti (pateikiant Ambasadai vertimas į italų k. ir tvirtinimas Apostille nebūtini).**

Žemiau išvardinti dokumentai leidžia pateikti Nulla Osta al matrimonio pažymoje daugiau duomenų - paprastai tiek, kiek reikalauja santuoką registruosianti įstaiga:

 • prašančiojo gimimo liudijimas;
 • ištuokos ar sutuoktinio mirties liudijimas, jei pažymos prašantis asmuo yra išsiskyręs ar našlys;
 • nepilnamečių vaikų gimimo liudijimai;
 • tėvų santuokos liudijimai ar jų kopijos.

Ambasados pažyma Nulla Osta al matrimonio išduodama italų kalba,  ne ilgiau kaip per septynias dienas nuo prašymo priėmimo. Atsiimti pažymą galite paštu (būtina pateikti sau adresuotą voką su pašto ženklais paprastam laiškui) ar užsakę pašto kurjerį. Prieš pateikiant savivaldybei (Comune) šią pažyma gali tekti patvirtinti Prefektūroje (Ufficio legalizzazioni).

*Jei turite pažymą iš Vilniaus CMS (ar kitos Lietuvos civilinės metrikacijos tarnybos) ir notariškai patvirtintą savo kelionės dokumento(paso arba ATK) kopiją, tinkamą naudojimui Lietuvos įstaigose, tai dėl konsulinės pažymos Nulla Osta al matrimonio galite  kreiptis paštu. Dėl detalių siūlome susitarti e. paštu [email protected].

**Pateikti prašymą konsulinei pažymai Nulla Osta al matrimonio galite ir neturėdami Lietuvos civilinės metrikacijos skyriaus pažymos apie šeiminę padėtį (dėl kliūčių santuokai sudaryti nebuvimo), tačiau šiuo atveju privalote būti deklaravę išvykimą ir prašymus pateikti asmeniškai. Šiuo atveju konsulinės pažymos Nulla Osta išdavimas gali užtrukti ilgiau - Ambasada perduos Jūsų prašymą dėl pažymos apie šeiminę padėtį Vilniaus m. savivaldybės Civilinės metrikacijos skyriui ir pažymą Nulla Osta rašys tik gavusi atsakymą iš Vilniaus CMS.

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti Italijos savivaldybei

Informacijos apie dokumentus, kuriuos būtina pateikti Italijos savivaldybei, norint sudaryti santuoką Italijoje, prašome teirautis konkrečioje savivaldybėje, kurioje registruosite santuoką. Pagrindiniai dokumentai, kurių paprastai prašoma, registruojant santuoką Italijoje:

 • pasas,
 • gimimo liudijimas (arba daugiakalbis išrašas iš gimimo įrašo pagal Vienos 1976 konvenciją, arba originalus Lietuvos Respublikos gimimo liudijimas, patvirtintas Apostille ir patvirtintai išverstas į italų kalbą),
 • kompetetingos Lietuvos institucijos pažyma dėl kliūčių užsienyje nebuvimo (arba Lietuvoje išuota civilinės metrikacijos skyriaus pažyma apie šeiminę padėtį, išversta į italų k. ir patvirtinta Apostille, arba Ambasados konsulinė pažyma Nulla Osta al matrimonio).

DĖMESIO:

Paprastai pažymoje apie kliūčių santuokai sudaryti nebuvimą prašoma nurodyti duomenis apie asmens tėvus (vardai-pavardės, mergautinės pavardės ir gimimo datos), tikslią gimimo vietą ir ištuokos, jei buvo, datą bei buvusio sutuoktinio vardą ir pavardę. Jei šių dokumentų pažymoje nėra, gali tekti pateikti kitus šiuos duomenis patvirtinančius dokumentus (pvz. tėvų gimimo liudijimus, ištuokos liudijimą ar kt.), deramai apiformintus (patvirtintus pažyma Apostille ir patvirtintai išverstus į italų kalbą).

 

Naujienlaiškio prenumerata