Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA ITALIJOS RESPUBLIKOJE, MALTOS RESPUBLIKAI, SAN MARINO RESPUBLIKAI IR LIBIJAI, NUOLATINĖ ATSTOVYBĖ PRIE JUNGTINIŲ TAUTŲ MAISTO IR ŽEMĖS ŪKIO ORGANIZACIJOS

Adresas: Viale di Villa Grazioli 9, 00198 Rome, ITALY

plačiau »

Tel. +39 06 855 90 52
Faksas +39 06 855 90 53
El. paštas

Konsulinė registracija

Sukurta 2014.09.03 / Atnaujinta 2017.09.20 14:28

Konsulinė registracija Lietuvos Respublikos piliečiams gyvenantiems Italijos Respublikoje, San Marino Respublikoje ir Maltos Respublikoje gali būti labai naudinga, nors ji yra neprivaloma ir yra pagrįsta piliečio laisvo apsisprendimo principu.

Lietuvos Respublikos piliečiams, gyvenantiems Italijos Respublikoje, San Marino Respublikoje ir Maltos Respublikoje, rekomenduojama įtraukti savo duomenis į Lietuvos Respublikos ambasados Italijos Respublikoje duomenų bazę tam, kad galėtume informuoti rinkimų ar kitais svarbiais atvejais, taip pat, remiantis šia duomenų baze, būtų galima jiems lengviau teikti konsulinę pagalbą ar informuoti artimuosius.

Konsulinė registracija yra aktuali Lietuvos Respublikos piliečiams, kurie nuolat (ilgiau nei 6 mėnesius)  gyvena Italijos Respublikoje, San Marino Respublikoje ir Maltos Respublikoje, ar mano, kad registracija jiems gali būti naudinga.

Konsulinė registracija yra naudinga, nes ambasada, turėdama piliečių duomenis, gali:

 • įtraukti piliečius į Lietuvos Respublikos rinkėjų sąrašus;
 • susisiekti su piliečiais terorizmo ar kitos grėsmės atveju;
 • suteikti piliečiams kitą svarbią informaciją (pvz., informuoti Lietuvoje esančius  artimuosius apie atsitikusią nelaimę ir pan.).

Nesusijusi su išvykimo deklaravimu

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad konsulinė registracija niekaip nėra susijusi su gyvenamosios vietos deklaravimu:

 • piliečio prašymu konsulinė registracija atliekama ir tada, kai pilietis nėra deklaravęs išvykimo iš Lietuvos;

visada nurodoma faktinė piliečio gyvenamoji vieta, ji nebūtinai turi sutapti su deklaruota gyvenamąja vieta.

Registruotis galima įvairiai

Prašymą dėl konsulinės registracijos Lietuvos Respublikos ambasadai Italijos Respublikoje galima pateikti:

 • asmeniškai;
 • per įgaliotą asmenį;
 • paštu: Viale di Villa Grazioli 9, 00198 Roma, Italija;
 • faksu:+39068559053;
 • elektroniniu paštu: [email protected];
 • per Elektroninius valdžios vartus (šiuo metu dėl techninių kliūčių neveikia)
 • Pateikiant prašymą per Elektroninius valdžios vartus reikia turėti  asmens tapatybės kortelę su kvalifikuotu sertifikatu (elektroniniu parašu) arba būti vienu iš  Lietuvoje esančių bankų elektroninės bankininkystės naudotoju.

Kreipdamasis asmeniškai Lietuvos Respublikos pilietis turi pateikti asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą ir užpildytą nustatytos formos prašymą. Jei asmuo pateikia prašymą paštu, faksu ar elektroniniu paštu, jis kartu turi pridėti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. Lietuvos Respublikos piliečio prašymą kartu su asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija gali pateikti įgaliotas asmuo. Tokiu atveju jis turi pateikti įgaliojimą patvirtinantį dokumentą.

Nepilnamečio Lietuvos Respublikos piliečio prašymą dėl registracijos pateikia vienas iš nepilnamečio tėvų (įtėvių) arba globėjas (rūpintojas), pateikęs dokumentus, patvirtinančius paskyrimą globėju (rūpintoju).

Neveiksnaus Lietuvos Respublikos piliečio prašymą dėl registracijos pateikia jo globėjas ar kitas teisėtas atstovas, pateikęs dokumentus, patvirtinančius paskyrimą globėju ar atstovavimą patvirtinančius dokumentus.

Prašymo registruoti formą taip pat galima gauti Lietuvos Respublikos ambasadoje Italijos Respublikoje.

Konsulinės registracijos tvarka

Konsulinis pareigūnas jo konsulinėje apygardoje gyvenančio Lietuvos Respublikos piliečio pageidavimu jo duomenis įrašo į Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos duomenų bazę.

Prašymo registruoti formoje Lietuvos Respublikos pilietis nurodo tuos duomenis, kuriuos jis pageidauja įtraukti į konsulinės įstaigos duomenų bazę. Lietuvos Respublikos piliečio vardas, pavardė, asmens kodas ir faktinė gyvenamoji vieta atliekant konsulinę registraciją įtraukiami visada, o kitų duomenų pilietis neprivalo teikti.

Šie duomenys naudojami tik Lietuvos Respublikos piliečio nurodytais tikslais.

Asmens duomenys, pateikti konsulinės registracijos anketoje, saugomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

Jei užsiregistravusio  Lietuvos Respublikos piliečio duomenys pasikeičia, apie tai reikėtų informuoti atitinkamą Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą.

Teisės aktai

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys Lietuvos Respublikos piliečių konsulinę registraciją užsienyje, yra:

Naujienlaiškio prenumerata