Asmens tapatybės kortelė ir pasas

Sukurta 2014.08.27 / Atnaujinta 2020.01.22 14:18

Lietuvos Respublikos pasai ir asmens tapatybės kortelės (toliau –ATK) išduodami ar keičiami per Lietuvos ambasadą Italijoje tik nuolat užsienyje gyvenantiems Lietuvos piliečiams, kurie yra deklaravę savo išvykimą iš Lietuvos.

Lietuvos ambasadai Italijoje asmeniškai pateikiami šie dokumentai:

 • Prašymas išduoti (pakeisti) dokumentą (pildomas ir pasirašomas konsulinio pareigūno akivaizdoje), atitinkamai:
  • prašymas išduoti (pakeisti) pasą;
  • prašymas išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę.
 • Asmens tapatybę ir Lietuvos pilietybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Respublikos pasas arba asmens tapatybės kortelė).
  • Jei asmens dokumentas prarastas - kitas dokumentas su nuotrauka ir Italijos policijos pažyma apie dokumento praradimą.
  • Jei užsienietis įgijo Lietuvos pilietybę – galiojantis užsienio valstybės piliečio pasas, teisės į Lietuvos pilietybę išsaugojimą pažymėjimas, teisę užsieniečiui gyventi Lietuvoje patvirtinantis dokumentas ar kitas kelionės dokumentas.
  • jei dar nebuvo išduoti asmens tapatybę ir Lietuvos pilietybę liudijantys dokumentai - gimimo liudijimas.
 • vienodos, amžių atitinkančias nuotraukos ant vieno lapo (nekarpytos). Detalius reikalavimus nuotraukoms rasite čia. Patartinas pas fotografą reikalavimus nusinešti čia pateikiamos schemos pavidalu.

DĖMESIO:

 • jeigu prašymo išduoti (pakeisti) asmens dokumentą pateikimo metu prašytojo realūs asmens duomenys nesutampa su šio asmens duomenimis Gyventojų registre arba yra į jį neįtraukti, reikia pateikti atitinkamus dokumentus (santuokos liudijimą, vardo, pavardės keitimo liudijimą ir kt.). Italijos išduoti santuoką ir gimimą liudijantys dokumentai turi būti išduoti pagal 1976 m. Vienos konvenciją, o dokumentai iš kitų užsienio valstybių - santuokos, gimimo liudijimai ir kt. - turi būti patvirtinti „Apostille“ ir patvirtintai išversti į lietuvių kalbą.
 • prieš pateikiant prašymą dokumentui keisti/gauti visi neatitikimai tarp realių asmens ir Gyventojų registre esančių asmens duomenų privalo būti pašalinti, tam ambasadoje bus sudarytos galimybės (pvz., įtraukti į apskaitą Lietuvoje vaikų gimimus, santuoką, ištuoką, pavardės ar vardo keitimą).

Ambasadoje nuskaitomi Lietuvos piliečių (nuo 12 metų amžiaus) biometriniai duomenys (pirštų antspaudai).

Konsulinis mokestis už paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimą (keitimą) – 100 eurų (vaikams iki 18 metų  ir senatvės pensininkams už pirmojo galiojančio dokumento išdavimą – 50 eurų, visos lengvatos išvardintos Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatyme).

Nepilnamečių (iki 16 metų amžiaus) dokumentus, jiems patiems dalyvaujant, pateikia vienas iš tėvų ar globėjų. Pateikiant prašymą nebūtina dalyvauti piliečiams iki 1 metų. Jei vaikui Lietuvos Respublikos asmens dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę) prašoma išduoti pirmą kartą, būtina spręsti vaiko pilietybės klausimą.

Naujas dokumentas, asmeniui raštiškai pageidaujant ir sutinkant, gali būti atiduotas jo lėšomis jo paties užsakytos paštu kurjerių tarnybos atstovui ar jam nurodytam asmeniui. Gavęs naują dokumentą, asmuo privalo informuoti apie tai ambasadą, per 5 dienas išsiųsdamas rašytinį pranešimą.

Neatsiėmus paso arba asmens tapatybės kortelės vienerius metus nuo dokumento išrašymo datos, dokumentas grąžinamas į Migracijos departamentą.

Atkreipiame dėmesį, jog:

 • Paso ar asmens tapatybės kortelės keitimas, kai sprendžia ambasada, užtrunka 1-6 savaites (paprastai dokumentai, kurių ambasadoje buvo paprašyta mėnesio bėgyje iki ketvirtadienio po pirmo mėnesio pirmadienio gaunami sekantį trečiadienį po antro mėnesio pirmadienio).
 • Paso arba asmens tapatybės kortelės išdavimas (keitimas) užtrunka ilgiau, jeigu prieš tai reikia spręsti Lietuvos Respublikos pilietybės klausimą, įtraukti į registraciją (apskaityti) užsienio valstybėje sudarytą ar nutrauktą santuoką, vaiko gimimą užsienyje; taip pat, jeigu pilietis yra pametęs pasą/ATK ir nepateikia jokio kito Lietuvos Respublikos institucijų išduoto dokumento su nuotrauka.
 • Užsienyje gyvenantys Lietuvos piliečiai dėl paso išdavimo (keitimo) taip pat gali kreiptis į Vilniaus Migracijos departamento teritorinį skyrių (Naugarduko g. 100)  arba į bet kurį pasirinktą Migracijos departamento teritorinį skyrių.
 • Lietuvoje gyvenamąją vietą deklaravę piliečiai dėl paso arba asmens tapatybės keitimo (gavimo) gali kreiptis į bet kurį teritorinės policijos įstaigos migracijos padalinį.
 • Ambasados darbo ir konsulinio skyriaus priėmimo valandos nurodytos svetainės pirmame puslapyje.
 • Kartu su asmens tapatybės kortele gaunami ir skaitmeniniai sertifikatai.
 • Skubos tvarka asmens tapatybės kortelę arba pasą keičia tik Migracijos tarnybos Lietuvoje – per 5 arba per 1 darbo dieną nuo prašymo pateikimo dienos. Daugiau informacijos rasite čia.
  Lietuvoje gyvenamąją vietą deklaravę piliečiai dėl paso arba asmens tapatybės keitimo (gavimo) gali kreiptis į bet kurį teritorinės policijos įstaigos migracijos padalinį.

Daugiau informacijos:

Naujienlaiškio prenumerata