Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA ITALIJOS RESPUBLIKOJE, MALTOS RESPUBLIKAI, SAN MARINO RESPUBLIKAI IR LIBIJAI, NUOLATINĖ ATSTOVYBĖ PRIE JUNGTINIŲ TAUTŲ MAISTO IR ŽEMĖS ŪKIO ORGANIZACIJOS

Adresas: Viale di Villa Grazioli 9, 00198 Rome, ITALY

plačiau »

Tel. +39 06 855 90 52
Faksas +39 06 855 90 53
El. paštas

Lapkričio 2 d., Vėlinės, mirusiųjų dienos minėjimas Romoje

Sukurta 2018.10.24 / Atnaujinta 2018.10.25 16:39
    Lapkričio 2 d., Vėlinės, mirusiųjų dienos minėjimas Romoje

    Lapkričio 2-ąją, penktadienį, kviečiame kartu paminėti Vėlines. Šia proga Popiežiškosios lietuvių Šv. Kazimiero kolegijos kunigai 16 val. aukos Mišias kolegijos koplyčioje istorinėse Campo Verano kapinėse (Piazzale del Verano, 1, 00185 Roma).

    Verano kapinėse esančioje Kolegijos koplyčioje „Pontificium Collegium Lituanum“ iš viso ilsisi 11 iškilių lietuvių dvasininkų, vienuolių ir seserų. Čia palaidotas ir vienas iš dvidešimties 1918 m. Vasario 16-ios Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų, prelatas Kazimieras Steponas Šaulys. Koplyčioje taip pat yra palaidotas pirmasis Italijos Lietuvių bendruomenės pirmininkas prelatas Vincas Mincevičius, vyskupas Vincentas Padolskis, Lietuvos pasiuntinys prie Šv. Sosto ministras Stasys Girdvainis, BALFO (Bendrojo Amerikos lietuvių šalpos fondo) pirmininkas prel. Juozas Končius, Brazilijos lietuvių generalinis vikaras ir Popiežiškosios Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos vicerektorius Zenonas Ignatavičius, mons. Jonas Buikus, diakonas Augustinas Lišauskas ir vienuolė sesuo Eulalia.

    Naujienlaiškio prenumerata