Artimiausia lituanistinė mokykla

Sukurta 2021.09.14 / Atnaujinta 2022.09.01 13:37

Šiuo metu pasaulyje veikia daugiau kaip 230 lituanistinių mokyklų, kuriose mokosi apie 10 000 vaikų.

Lituanistinių mokyklų užsienyje tikslai – puoselėti ir saugoti lietuvių kalbą, išsaugoti tautinį tapatumą, supažindinti su Lietuvos valstybės istorija, kultūra, paveldu ir sudaryti sąlygas saviraiškai lietuvių kalba.

Neformaliojo švietimo mokyklas steigia lietuvybės puoselėtojai, mokinių tėvai, entuziastai, kurie atlieka milžinišką darbą – suranda tinkamas patalpas, mokytojus, užtikrina sklandžią mokyklos veiklą.

Lituanistinio ugdymo plėtra ir galimybių mokytis lietuvių kalbos diasporos vaikams didinimas yra vienas iš Aštuonioliktosios Vyriausybės diasporos politikos prioritetų. Lietuvos Respublikos Seime ir Vyriausybėje rengiami atitinkami teisės aktai, užtikrinsiantys šių tikslų įgyvendinimą. Pagrindinis vaidmuo lituanistinio švietimo srityje tenka Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai. Užsienio reikalų ministerija aktyviai dalyvauja įgyvendinat šį siekį, padėdama lituanistinėms mokykloms ir kartu su diplomatinėmis atstovybėmis užsienyje, inicijuoja ilgalaikę informacinę kampaniją, skirtą tėvų diasporoje švietimui.

Rasti artimiausią lituanistinę mokyklą galite Lituanistinio švietimo įstaigų registre.