Užsienio lietuvių organizacijų veiklos projektų finansavimas

Sukurta 2021.03.04 / Atnaujinta 2022.03.08 15:39

Užsienio reikalų ministerija 2022 m. rems 47 užsienio lietuvių organizacijų projektus

Užsienio reikalų ministerijoje vasario 22 dieną vykusiame Užsienio lietuvių organizacijų projektų atrankos komisijos posėdyje paskirstyta parama užsienio lietuvių bendruomenių, organizacijų ir ugdymo įstaigų 2022 metų veiklos projektams.

Komisiją sudaro Užsienio reikalų, Kultūros, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos atstovai. Komisija svarstė 67 projektų paraiškas. Nutarta visiškai arba iš dalies finansuoti 47 projektus 19 pasaulio šalių.

Užsienio lietuvių organizacijų projektų atrankos konkursas vykdomas įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintose Lietuvos diasporos politikos strateginėse gairėse „Globali Lietuva“ 2022‒ 2030 m. numatytus tikslus, kuriais siekiama padėti Lietuvos diasporai puoselėti tautiškumą ir bendruomeniškumą, išlaikyti lietuvišką tapatybę, stiprinti organizacinius gebėjimus, skatinti aktyvesnį diasporos dalyvavimą kuriant gerovę ir saugumą Lietuvoje bei grįžimą į Lietuvą.

Užsienio lietuvių organizacijų projektai, kuriems skirtas finansavimas 2022 m.


Kvietimas teikti paraiškas užsienio lietuvių organizacijų projektų konkursui 2022

Užsienio reikalų ministerija 2021 m. rems 37 užsienio lietuvių organizacijų projektus

Užsienio reikalų ministerija 2020 m. rems 48 užsienio lietuvių organizacijų projektus

Kvietimas teikti paraiškas užsienio lietuvių organizacijų projektų konkursui 2020

Užsienio reikalų ministerija 2019 m. rems 59 užsienio lietuvių organizacijų projektus

Kvietimas teikti paraiškas užsienio lietuvių organizacijų projektų konkursui 2019

Užsienio reikalų ministerija 2018 m. rems 57 užsienio lietuvių organizacijų projektus

Kvietimas teikti paraiškas užsienio lietuvių organizacijų projektų konkursui 2018

Užsienio reikalų ministerija 2017 m. rems 48 užsienio lietuvių organizacijų projektus

Užsienio reikalų ministerija 2016 m. rems 45 užsienio lietuvių organizacijų projektus

Kvietimas teikti paraiškas Užsienio lietuvių organizacijų projektų konkursui 2016

Užsienio reikalų ministerija 2015 m. rems 67 užsienio lietuvių organizacijų projektus