Atstovavimas prie JT MŽŪO

Sukurta 2014.09.05 / Atnaujinta 2020.03.30 13:22

Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacija (angl. United Nations Food and Agriculture Organization, FAO), įsteigta 1945 m., yra viena didžiausių specializuotų organizacijų Jungtinių Tautų sistemoje. FAO darbe dalyvauja 194 pasaulio šalys.

FAO, kurios devizas lot. fiat panis (lt. tebūna duona) pagrindiniai tikslai – užtikrinti pasaulio apsirūpinimą maistu, t.y. galimybę žmonėms visada gauti maistą, sveiko ir aktyvaus gyvenimo užtikrinimui; gerinti žmonių mitybos ir gyvenimo lygį;  didinti maisto ir kitų žemės ūkio produktų gamybą bei tobulinti jų paskirstymą; gerinti kaimo gyventojų gyvenimo sąlygas, didinti moterų ir jaunimo užimtumą, skatinti pasaulinės ekonomikos plėtrą, likviduoti badą, kaip žmonijos problemą.

FAO veikia kaip neutralus forumas, informacijos ir žinių šaltinis, suteikdama galimybę tautoms vienodomis teisėmis susitikti bendrų tikslų pasiekimui. Organizacija padeda besivystančioms ir vidutines pajamas gaunančioms šalims modernizuoti ir plėtoti žemės ūkį, miškininkystę ir žuvininkystę, suteikia pagalbą šalims kuriant žemės ūkio politiką, įstatymus, nacionalines strategijas kaimo plėtros ir bado panaikinimo srityse, perduoda žinias, vykdydama tūkstančius projektų įvairiuose pasaulio šalyse.

FAO Generalinis Direktorius nuo 2012 m. sausio 1 d. yra dr. José Graziano da Silva (Brazilija). 2015 m. birželio mėnesį vykusioje FAO Konferencijoje, dr. José Graziano da Silva buvo išrinktas antrai kadencijai.

Lietuvos dalyvavimas FAO veikloje

Lietuva dalyvauja organizacijos veikloje nuo 1991 m. Per šį laikotarpį su FAO parama Lietuvoje buvo įgyvendinti 24 projektai žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros, sveikatos, aplinkos apsaugos sektoriuose. FAO skyrė daugiau kaip 20 mln. Lt. projektams, kurie padėjo Lietuvos žemės ūkio ir maisto sektoriams, tame tarpe maisto kontrolės institucijoms adaptuotis prie rinkos ekonomikos.

Lietuva aktyviai dalyvauja įvairiuose FAO organizuojamuose renginiuose tiek ministrų, tiek ekspertų lygmeniu, taip prisidėdama prie globalaus žemės ūkio politikos formavimo bei Lietuvos matomumo didinimo tarptautinėje erdvėje. Tuo pačiu vyksta naudingos informacijos keitimosi procesas, pasidalinama gerąja patirtimi, užmezgami naudingi ilgalaikiai ryšiai.

2011 metais FAO generalinis direktorius Jacquesas Dioufas įteikė Lietuvos Respublikos Prezidentei prestižinį CERES medalį už „Vaidmenį skatinant šalies socialinę, kultūrinę ir ekonominę raidą ir remiant politiką, kuri prisideda prie šalies gyventojų gerovės kėlimo“. CERES medalis yra aukščiausias FAO apdovanojimas, kasmet teikiamas moterims lyderėms už moterų vaidmens demokratijoje stiprinimą, šalies socialinės ir ekonominės gerovės skatinimą, indėlį sprendžiant pasaulines maisto aprūpinimo problemas.

2013 metais Lietuva atsakingai ir efektyviai atliko pirmininkavimo misiją ES Tarybos FAO darbo grupėje.

2013 metais Lietuvos ekspertai, kartu su FAO pareigūnais įgyvendino Kvinojos Tarptautinių metų projektą “Bolivinės Balandos (Kvinojos) gerosios patirties perėmimas ir metodikų kūrimas“.  2014 metais parodos Agrobalt metu Lietuvoje, kartu su FAO suorganizuotame seminare, pristatyta kvinojos metodika ir projekto rezultatai paskatino Lietuvos ūkininkus imtis naujų ūkininkavimo krypčių, t. y. auginti kvinoją.

2014 metais buvo pasiektas susitarimas su FAO sekretoriatu, kuris sudarė galimybę Lietuvai pasiekti skaitlingesnio atstovavimo ir šiuo metu FAO dirba 2 Lietuvos piliečiai.

Lietuvos atstovavimo Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijoje tikslas siekti, kad vis daugiau Lietuvos kompetentingų žemės ūkio srities ekspertų prisidėtų prie FAO organizuojamų projektų įvairiose pasaulio valstybėse, bei siekti, kad kuo daugiau Lietuvos piliečių turėtų galimybę būti įdarbintais bei užimtų strateginius postus pačioje organizacijoje.

Daugiau informacijos galima rasti oficialioje JT MŽŪO interneto svetainėje.

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha