Civilinė metrikacija

Sukurta 2015.01.07 / Atnaujinta 2022.07.19 17:34
 • Vaiko, gimusio užsienyje, gimimo įtraukimas į apskaitą Lietuvoje (apskaitymas)
 • Santuokos, sudarytos užsienyje, įtraukimas į apskaitą Lietuvoje (apskaitymas)
 • Santuokos, nutrauktos užsienyje, įtraukimas į apskaitą Lietuvoje (apskaitymas)
 • Mirties, įregistruotos užsienyje, įtraukimas į apskaitą Lietuvoje (apskaitymas)
 • Pažyma, patvirtinanti kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą
 • Išrašų iš gimimo, santuokos, mirties akto įrašų išdavimas
 • Vardo ir (ar) pavardės keitimas

DĖMESIO - Lietuvos ambasadoje Italijoje nėra registruojami Lietuvos Respublikos piliečių civilinės būklės aktai (gimimai, santuokos, mirtys), nes Italijos užsienio reikalų ministerija informavo, kad civilinės būklės aktai, sudaryti ambasadoje, nėra pripažįstami Italijoje.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais Lietuvos Respublikos piliečiai turi pareigą pranešti civilinės metrikacijos įstaigai apie užsienio valstybėse įregistruotus ar patvirtintus civilinės būklės aktus (gimimo, santuokos, ištuokos, mirties). Šie užsienio valstybėje įregistruoti ar patvirtinti civilinės būklės aktai įtraukiami į apskaitą Lietuvoje.

Į apskaitą įtraukiami tik tie civilinės būklės aktai, kurie užsienio valstybėse įregistruoti nepažeidžiant Lietuvos Respublikos įstatymų. Lietuvos Respublikos piliečių užsienio valstybių institucijose įregistruoti civilinės būklės aktai įtraukiami į apskaitą Lietuvos Respublikoje civilinės metrikacijos įstaigoje, įrašant civilinės būklės akto įrašą ir piliečio pageidavimu išduodant civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą.

Civilinės metrikacijos skyriams Lietuvoje prašymus įtraukti į apskaitą Lietuvoje užsienio valstybėse įregistruotus civilinės būklės aktus Lietuvos Respublikos piliečiai gali teikti tiesiogiai, registruotu paštu ar per kurjerį, taip pat internetu prisijungę prie Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacinės sistemos (MGVDIS). Šioje interneto svetainėje galima rasti ir Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigų, į kurias ketinama kreiptis, kontaktus bei informaciją apie pateikiamus dokumentus (pvz., gimimosantuokosištuokosmirties apskaitymui).

 

 • Vaiko, gimusio užsienyje, gimimo įtraukimas į apskaitą Lietuvoje (apskaitymas)

Vaiko, kurio gimimas buvo įregistruotas užsienyje ir kurio bent vienas iš tėvų vaiko gimimo metu buvo Lietuvos Respublikos pilietis, gimimas turi būti įtrauktas į apskaitą ir Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigoje. Norint pateikti prašymus apskaityti gimimą tarpininkaujant Lietuvos Respublikos ambasadai Italijoje į ambasadą reikia atvykti asmeniškai arba dokumentus gali atvykti pateikti Lietuvos piliečio, kuriam gimė vaikas, įgaliotas asmuo, papildomai pateikęs įgaliojimą ir savo asmens dokumentą. Tokie dokumentai paštu nepriimami.

Gimimui Lietuvoje apskaityti ambasadai Lietuvos Respublikos pilietis pateikia šiuos dokumentus:

 • užsienio valstybės institucijos išduotą gimimo liudijimą, patvirtintą Apostile su vertimu į lietuvių kalbą arba tarptautinį gimimo akto įrašą pagal 1976 m. Vienos konvencijos nustatytą formą A (pastaruoju atveju dokumento nereikia nei tvirtinti Apostille nei versti);
 • užpildytą prašymą įtraukti į apskaitą vaiko, gimusio užsienio valstybėje, gimimą (žr. temą Prašymų formos).
 • užpildytą prašymą dėl dokumentų pareikalavimo (žr. temą Prašymų formos), jei bus pageidaujama, kad ambasada tarpininkautų gaunant gimimo įrašą liudijantį išrašą iš Vilniaus m. CMS;
 • abiejų tėvų asmens tapatybės dokumentus ar notarine tvarka patvirtintus jų nuorašus;

DĖMESIO:

 

 • Konsulinis mokestis už gimimo apskaitymą – 30 EUR.
 • Konsulinis mokestis už gimimo įrašą liudijančio išrašo išdavimą (dokumento pareikalavimą) - 20 EUR.

 

 • Santuokos, sudarytos užsienyje, įtraukimas į apskaitą Lietuvoje (apskaitymas)

Lietuvos Respublikos piliečių po 1990 m. kovo 11 d. užsienio valstybėje sudaryta santuoka turi būti apskaityta ir Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigoje. Norint pateikti prašymą apskaityti santuoką tarpininkaujant Lietuvos Respublikos ambasadai Italijoje į ambasadą reikia atvykti asmeniškai arba dokumentus gali atvykti pateikti Lietuvos piliečio, sudariusio santuoką, įgaliotas asmuo, papildomai pateikęs įgaliojimą ir savo asmens dokumentą. Tokie dokumentai paštu nepriimami.

Santuokai Lietuvoje apskaityti ambasadai Lietuvos Respublikos pilietis/-ė pateikia šiuos dokumentus:

 • užsienio valstybės institucijos išduotą santuokos liudijimą, patvirtintą Apostile su vertimu į lietuvių kalbą arba tarptautinį santuokos akto įrašą pagal 1976 m. Vienos konvencijos nustatytą formą B (pastaruoju atveju dokumento nereikia nei tvirtinti Apostile, nei versti);
 • užpildytą prašymą dėl užsienyje sudarytos santuokos įtraukimo į apskaitą (žr. temą Prašymų formos). 
 • užpildytą prašymą dėl dokumentų pareikalavimo (žr. temą Prašymų formos), jei bus pageidaujama, kad ambasada tarpininkautų gaunant santuokos įrašą liudijantį išrašą iš Vilniaus m. CMS;
 • abiejų sutuoktinių asmens tapatybės dokumentus ar notarine tvarka patvirtintus jų nuorašus.

DĖMESIO:

 • Konsulinis mokestis už santuokos apskaitymą – 30 EUR.
 • Konsulinis mokestis už santuokos įrašą liudijančio išrašo išdavimą (dokumento pareikalavimą) - 20 EUR.

 

 • Santuokos, nutrauktos užsienyje, įtraukimas į apskaitą Lietuvoje (apskaitymas)

Lietuvos Respublikos piliečių užsienio valstybėje nutraukta santuoka turi būti apskaityta ir Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigoje. Norint pateikti prašymus apskaityti užsienyje nutrauktą santuoką tarpininkaujant Lietuvos Respublikos ambasadai Italijoje į ambasadą reikia atvykti asmeniškai arba dokumentus gali atvykti pateikti Lietuvos piliečio, nutraukusio santuoką,  įgaliotas asmuo, papildomai pateikęs įgaliojimą ir savo asmens dokumentą. Tokie dokumentai paštu nepriimami.

Ištuokai Lietuvoje apskaityti ambasadai Lietuvos Respublikos pilietis/-ė pateikia šiuos dokumentus:

 • užsienio valstybės kompetentingos institucijos išduotą santuokos nutraukimą patvirtinantį dokumentą (tai gali būti teismo sprendimas, ištuokos liudijimas), patvirtintą Apostile su vertimu į lietuvių kalbą,
 • užpildytą prašymą įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje nutrauktą santuoką  (žr. temą Prašymų formos). 
 • užpildytą prašymą dėl dokumentų pareikalavimo (žr. temą Prašymų formos), jei bus pageidaujama, kad ambasada tarpininkautų gaunant santuokos nutraukimo įrašą liudijantį išrašą iš Vilniaus m. CMS;
 • Lietuvos piliečio asmens tapatybės dokumentą ar notarine tvarka patvirtintą jo nuorašą.

DĖMESIO:

 • Konsulinis mokestis už ištuokos apskaitymą – 30 EUR.
 • Konsulinis mokestis už santuokos nutraukimo įrašą liudijančio išrašo išdavimą (dokumento pareikalavimą) - 20 EUR.

 

 • Mirties, įregistruotos užsienyje, įtraukimas į apskaitą Lietuvoje (apskaitymas)

Lietuvos Respublikos piliečio, mirusio užsienio valstybėje, mirties faktas turi būti apskaitytas ir Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigoje. Norint pateikti prašymą apskaityti mirtį tarpininkaujant Lietuvos Respublikos ambasadai Italijoje į ambasadą reikia atvykti asmeniškai. Dokumentus gali atvykti pateikti mirusio Lietuvos piliečio šeimos nariai, giminaičiai ar kiti suinteresuoti asmenys, papildomai pateikę savo asmens dokumentą. Tokie dokumentai paštu nepriimami.

Lietuvos piliečio mirties faktui Lietuvoje apskaityti ambasadai asmuo pateikia šiuos dokumentus:

 • užsienio valstybės išduotą mirties liudijimą su vertimu į lietuvių kalbą arba  tarptautinį mirties įrašą pagal 1976 m. Vienos konvencijos nustatytą formą C (pastaruoju atveju dokumento nereikia versti),
 • užpildytą prašymą užsienio valstybėje mirusio asmens įtraukimui į apskaitą (žr. temą Prašymų formos). 
 • užpildytą prašymą dėl dokumentų pareikalavimo (žr. temą Prašymų formos), jei bus pageidaujama, kad ambasada tarpininkautų gaunant mirties įrašą liudijantį išrašą iš Vilniaus m. CMS;
 • mirusio Lietuvos piliečio asmens tapatybės dokumentą ar notarine tvarka patvirtintą jo nuorašą.

DĖMESIO:

 • Konsulinis mokestis už mirties apskaitymą – 30 EUR.
 • Konsulinis mokestis už mirties įrašą liudijančio išrašo išdavimą (dokumento pareikalavimą) - 20 EUR.

 

 • Pažyma, patvirtinanti kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą

Norint sudaryti santuoką Italijoje, santuoką registruojančiai Italijos institucijai – savivaldybei (Comune) – kartu su kitais dokumentais reikės pristatyti kompetentingos Lietuvos institucijos pažymą apie tai, kad Jums nėra kliūčių sudaryti santuoką.

Tokią pažymą išduoda Lietuvos savivaldybių civilinės metrikacijos skyriai. Pateikiant Italijos institucijoms ši pažyma turi būti patvirtintai išversta į italų kalbą arba pateikiama su daugiakalbe standartine forma.

Atkreipiame dėmesį, kad yra Italijos savivaldybių, kurios dėl įvairių priežasčių reikalauja, kad tokia, Italijos civilinio kodekso 116 str. numatyta, kompetentingos užsieniečio valstybės institucijos išduota pažyma, patvirtinanti kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, būtinai būtų išduota Lietuvos ambasadoje Italijoje, konsulinės pažymos Nulla Osta al matrimonio pavidalu.

Konsulinė pažyma Nulla Osta al matrimonio

Lietuvos Respublikos ambasadoje Italijoje konsulinė pažyma Nulla Osta al matrimonio išduodama pateikus šiuos dokumentus:

 • prašymą išduoti konsulinę pažymą (žr. temą Prašymų formos);
 • asmens tapatybės dokumentą (Lietuvos Respublikos pasą arba tapatybės kortelę) ar jo lapo su asmens duomenimis notariškai patvirtintą kopiją;
 • konsulinį mokestį už pažymos išdavimą – 30 eurų;
 • Lietuvos civilinės metrikacijos skyriaus pažymą apie kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą.**

Žemiau išvardinti dokumentai leidžia pateikti Nulla Osta al matrimonio pažymoje daugiau duomenų - paprastai tiek, kiek reikalauja santuoką registruosianti įstaiga:

 • prašančiojo gimimo liudijimas arba gimimo akto išrašas;
 • ištuokos ar sutuoktinio mirties liudijimas, jei pažymos prašantis asmuo yra išsiskyręs ar našlys;
 • nepilnamečių vaikų gimimo liudijimai;
 • tėvų santuokos liudijimai ar jų kopijos.

Ambasados pažyma Nulla Osta al matrimonio išduodama italų kalba. Atsiimti pažymą galite asmeniškai arba užsakę pašto kurjerį. Prieš pateikiant savivaldybei (Comune) šią pažyma gali tekti patvirtinti Prefektūroje (Ufficio legalizzazioni).

*Dėl konsulinės pažymos Nulla Osta al matrimonio galite  kreiptis paštu – reikės atsiųsti užpildytus prašymus, notariškai patvirtintą savo asmens tapatybės dokumento (paso arba ATK) kopiją ir pavedimu sumokėti konsulinį mokestį. Dėl detalių siūlome susitarti el. paštu [email protected].

**Pateikti prašymą konsulinei pažymai Nulla Osta al matrimonio galite ir neturėdami Lietuvos civilinės metrikacijos skyriaus pažymos dėl kliūčių santuokai sudaryti nebuvimo. Šiuo atveju konsulinės pažymos Nulla Osta išdavimas gali užtrukti ilgiau - Ambasada perduos Jūsų prašymą dėl pažymos apie šeiminę padėtį Vilniaus m. savivaldybės Civilinės metrikacijos skyriui ir pažymą Nulla Osta išduos tik gavusi atsakymą iš Vilniaus CMS.

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti Italijos savivaldybei

Informacijos apie dokumentus, kuriuos būtina pateikti Italijos savivaldybei, norint sudaryti santuoką Italijoje, prašome teirautis konkrečioje savivaldybėje, kurioje registruosite santuoką. Pagrindiniai dokumentai, kurių paprastai prašoma, registruojant santuoką Italijoje:

 • pasas,
 • gimimo išrašas (arba daugiakalbis išrašas iš gimimo įrašo pagal Vienos 1976 konvenciją, arba originalus Lietuvos Respublikos gimimo liudijimas, patvirtintai išverstas į italų kalbą),
 • kompetentingos Lietuvos institucijos pažyma dėl kliūčių užsienyje nebuvimo (arba Lietuvoje išduota civilinės metrikacijos skyriaus pažyma apie kliūčių santuokai nebuvimą, išversta į italų k., arba ambasados išduota konsulinė pažyma Nulla Osta al matrimonio).

DĖMESIO:     

Paprastai pažymoje apie kliūčių sudaryti santuoką užsienyje nebuvimą prašoma nurodyti duomenis apie asmens tėvus (vardai-pavardės, mergautinės pavardės ir gimimo datos), tikslią gimimo vietą ir ištuokos, jei buvo, datą. Jei šių dokumentų pažymoje nėra, gali tekti pateikti kitus šiuos duomenis patvirtinančius dokumentus (pvz. tėvų gimimo liudijimus, ištuokos liudijimą ar kt.).

 

 • Gimimo, santuokos, mirties įrašus liudijančių išrašų išdavimas

Lietuvos ambasada Italijoje gali išduoti civilinės būklės akto (gimimo, santuokos, ištuokos, mirties, civilinės būklės akto pakeitimo) įrašą liudijantį išrašą tik Lietuvos Respublikos piliečiams.

Prašymą išduoti civilinės būklės įrašą liudijantį išrašą (žr. temą Prašymų formos) ir dokumentus ambasadai galima teikti asmeniškai atvykus į ambasadą ir pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, registruotu paštu ar per kurjerį. Siunčiant prašymą ir dokumentus paštu ar per kurjerį reikalinga ambasadai siųsti tiksliai užpildytą ir pasirašytą prašymą išduoti civilinės būklės įrašą liudijantį išrašą, notarine tvarka patvirtintą asmens tapatybę patvirtinančio dokumento nuorašą bei konsulinio mokesčio sumokėjimą patvirtinantį dokumentą.

Atsiimti išrašus gali ne tik turintis teisę tą dokumentą gauti asmuo ar jo atstovas, bet ir kitas, pareiškėjo prašyme nurodytas asmuo, pateikęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

DĖMESIO:

 • Konsulinis mokestis už ambasados išduotą civilinės būklės įrašą liudijantį išrašą – 5 EUR.

 

 • Vardo ir (ar) pavardės keitimas
 • Vardo ir pavardės keitimo tvarką nustato Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklės.
 • Vardas ir pavardė gali būti keičiami, jeigu pasirinktas vardas ir (ar) pavardė neprieštarauja gerai moralei ir Lietuvos Respublikos viešajai tvarkai, o kai keičiamas nepilnamečio vaiko vardas ir (ar) pavardė, – taip pat ir geriausiems vaiko interesams. Pasirinktas vardas ir pavardė taip pat turi atitikti asmens lytį, išskyrus atvejus, kai juos keičia asmuo, kuriam diagnozuotas transseksualumas.

Keisti vardą ir (ar) pavardę turi teisę Lietuvos Respublikos piliečiai, sulaukę 16 metų. Kai keičiamas jaunesnio kaip 16 metų nepilnamečio vaiko vardas ir (ar) pavardė, jo vardu prašymą ir kitus reikalingus dokumentus pateikia jo atstovas pagal įstatymą. Prašymai pateikiami iš anksto užsiregistravus ir asmeniškai atvykus į ambasadą arba per įgaliotą asmenį.

Reikalingi dokumentai:

 • Prašymas pakeisti asmens, sulaukusio 16 m. amžiaus, vardą ir (ar) pavardę (žr. temą Prašymų formos) arba prašymas pakeisti nepilnamečio vaiko, jaunesnio nei 16 m. amžiaus, vardą ir (ar) pavardę (žr. temą Prašymų formos);
 • prašymas dėl dokumentų pareikalavimo (žr. temą Prašymų formos), jei bus pageidaujama, kad Ambasada tarpininkautų gaunant civilinės būklės aktą liudijantį išrašą po pakeitimo iš Vilniaus m. CMS;
 • Pareiškėjo asmens tapatybės dokumentas ir jo kopija. Jei dokumentus pateikia įgaliotas asmuo, kartu su jo asmens tapatybės dokumentu pateikiamas ir notariškai patvirtintas įgaliojimas
 • Jei keičiamas jaunesnio nei 16 metų nepilnamečio vaiko vardas, pateikiamas laisvos formos motyvuotas nepilnamečio vaiko tėvų ar vieno iš jų prašymas, kuriame  būtų nurodyta, kodėl pageidaujama keisti vardą;
 • Jei keičiamas jaunesnio nei 16 metų nepilnamečio vardas ir (ar) pavardė, pateikiamas kito iš tėvų rašytinis sutikimas ir vaiko, jei jam yra suėję 10 metų, laisvos formos rašytinis sutikimas;
 • Jei pareiškėjo vardas ir (ar) pavardė buvo pakeisti užsienio valstybėje:
  • pateikiamas asmens nuolatinę gyvenamąją vietą užsienio valstybėje ar užsienio valstybės pilietybę patvirtinantis dokumentas*;
  • vardo ir (ar) pavardės keitimą užsienio valstybėje patvirtinantis dokumentas*.
 • Pareiškėjo Išvykimo iš gyvenamosios vietos Lietuvoje į užsienį deklaracija (žr. temą Prašymų formos), jei gyvenamoji vieta užsienyje nebuvo deklaruota;

Užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai turi būti patvirtinti pažyma Apostille, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip, ir išversti į lietuvių kalbą.

DĖMESIO:

 • Konsulinis mokestis už dokumentų vardo ir (ar) pavardės keitimui perdavimą – 30 EUR, o jei bus pageidaujama iš Vilniaus m. CMS gauti civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą po pakeitimo – papildomai 20 EUR už dokumento pareikalavimą.

 

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha