Notariniai veiksmai

Sukurta 2014.09.03 / Atnaujinta 2014.09.05 09:01

Lietuvos ambasadoje Romoje Lietuvos piliečiams galime atlikti šiuos notarinius veiksmus:

  • tvirtiname sandorius, išskyrus sutartis dėl Lietuvos Respublikoje esančių nekilnojamųjų daiktų perleidimo, perdavimo naudotis, įkeitimo ar kitų daiktinių teisių ar jų suvaržymo;
  • liudijame dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą;
  • liudijame parašo dokumentuose tikrumą;
  • liudijame dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumą;
  • tvirtiname faktą, kad fizinis asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje;
  • priimame saugoti asmeninius testamentus;
  • tvirtiname dokumentų pateikimo laiką;
  • priimame jūrinius protestus;
  • atliekame kitus įstatymų numatytus notarinius veiksmus.

Notariniai veiksmai atliekami atvykus į ambasadą asmeniškai ir pateikus asmens tapatybės dokumentą.

Konsulinis mokestis už notarinius veiksmus:

Įgaliojimo patvirtinimas 30 €
Testamento patvirtinimas 30 €
Kitų sandorių patvirtinimas 30 €
Dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumo paliudijimas (1 puslapis) 10 €
Parašo dokumentuose tikrumo paliudijimas 10 €
Dokumentų vertimo iš/į lietuvių kalbą tikrumo paliudijimas (1 puslapis) 30 €
Fakto, kad pilietis gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimas 30 €
Asmeninio testamento priėmimas saugoti 50 €
Dokumentų pateikimo laiko patvirtinimas 30 €
Jūrinio protesto akto priėmimas 100 €
Sandorių ar pareiškimų surašymas 50 €

Už konsulinius veiksmus, atliekamus ne diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje švenčių, poilsio dienomis, naktį imamas dvigubas atitinkamo konsulinio veiksmo atlikimo tarifas (pareiškėjas taip pat apmoka būtinas faktines transporto ir kitas išlaidas, įskaitant nakvynės viešbutyje išlaidas ir komandiruotpinigius).

Naujienlaiškio prenumerata