Asmens tapatybės kortelė ir pasas

Sukurta 2014.08.27 / Atnaujinta 2023.08.03 10:44

Kas ir kokius dokumentus turi pateikti Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelei arba pasui gauti?

Pasas arba asmens tapatybės kortelė Lietuvos ambasadoje keičiama tik deklaravus gyvenamąją vietą užsienio valstybėje. Piliečiai, nedeklaravę savo išvykimo iš Lietuvos, kartu su dokumentais pasui pakeisti turi pateikti išvykimo iš Lietuvos deklaraciją (pildoma ambasadoje). Jei išvykimą iš Lietuvos deklaruojantis pilietis turi kartu gyvenančių nepilnamečių vaikų, reikia deklaruoti ir jų išvykimą iš Lietuvos – tokiu atveju ambasadai reikės pateikti ir vaikų pasus ar asmens tapatybės korteles arba jei vaikai liko Lietuvoje, savo išvykimo deklaracijoje turi nurodyti, kokiu adresu ir su kuo vaikai liko gyventi Lietuvoje.

Asmeniui nuo 16 metų

Asmenys, vyresni nei 16 metų amžiaus, dokumentus paso ar (ir) asmens tapatybės kortelės keitimui pateikia asmeniškai. Ambasadai turi būti pateikta:

 • Keičiamas pasas arba (ir) asmens tapatybės kortelė.

Asmens nuotraukos daromos ambasadoje.

Vaikui iki 16 metų (kai vaikui anksčiau jau buvo išduotas pasas arba asmens tapatybės kortelė)

Dokumentus dėl vaiko iki 16 metų amžiaus paso arba asmens tapatybės kortelės keitimo pateikia vienas iš vaiko tėvų arba globėjas. Jei vaiko tėvai yra išsituokę, dokumentus turi pateikti tas iš tėvų, su kuriuo yra nustatyta vaiko gyvenamoji vieta. Pateikiant vaiko nuo 2 metų iki 16 metų dokumentus, turi dalyvauti ir jis pats. Ambasadai turi būti pateikta:

 • Keičiamas vaiko pasas arba asmens tapatybės kortelė.
 • Vieno iš tėvų ar globėjo pasas arba asmens tapatybės kortelė.
 • Jaunesnių nei 5 metai amžiaus vaikų: 2 tapačios vaiko amžių atitinkančios nuotraukos (dydis 40 x 60 mm, reikalavimus nuotraukoms rasite čia).
 • Jei vaiko tėvai yra išsituokę: dokumentas dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, o jei vaiko gyvenamoji vieta nenustatyta – dokumentas, kuriuo nutraukta santuoka.

Vaikui, gimusiam užsienio valstybėje, kai kreipiamasi dėl pirmojo asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento išdavimo

Jei vaikas yra gimęs užsienio valstybėje ir kreipiamasi dėl pirmojo Lietuvos Respublikos paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimo, kartu reikia pateikti dokumentus dėl vaiko gimimo įtraukimo į apskaitą Lietuvoje.

Dokumentus pateikia vienas iš vaiko tėvų. Pateikiant dokumentus, kūdikiui iki 2 m. amžiaus atvykti į ambasadą nebūtina, o vyresni vaikai turi dalyvauti. Ambasadai turi būti pateikta:

 • Užsienio valstybės išduotas vaiko gimimo išrašas, patvirtintas Apostile ir išverstas į lietuvių kalbą. Jeigu vaikas gimė Italijoje, pateikiamas gimusio vaiko gimimo įrašas pagal 1976 m. Vienos konvencijos patvirtintą formą A (tokiu atveju jo tvirtinti Apostile ir versti nereikia)
 • Abiejų tėvų pasai arba asmens tapatybės kortelės.
 • Dvi tapačios vaiko amžių atitinkančios nuotraukos (dydis 40 x 60 mm, reikalavimus nuotraukoms rasite čia).

Asmeniui, pakeitusiam pavardę po santuokos ar ištuokos, arba pakeitus vardą ir (ar) pavardę užsienio valstybėje

Asmenys dokumentus paso ar asmens tapatybės kortelės keitimui pateikia asmeniškai. Kartu turi būti pateikti dokumentai dėl santuokos (ištuokos arba vardo, pavardės keitimo), sudarytos užsienio valstybėje įtraukimo į apskaitą Lietuvoje. Ambasadai turi būti pateikta:

 • Galiojantis pasas arba asmens tapatybės kortelė.
 • Dokumentai dėl santuokos, ištuokos arba vardo ar pavardės keitimo (žr. temą Civilinė metrikacija).

Asmeniui, praradusiam pasą ir (arba) asmens tapatybės kortelę

Asmenys, vyresni nei 16 metų amžiaus, dokumentus paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimui vietoj prarasto pateikia asmeniškai. Jei prarastas vaiko pasas ar asmens tapatybės kortelė, atitinkamus dokumentus pateikia vienas iš vaiko tėvų arba globėjas (žr. punktą dėl dokumentų keitimo: Vaikui iki 16 metų (kai vaikui anksčiau jau buvo išduotas pasas arba asmens tapatybės kortelė)“. Ambasadai turi būti pateikta:

 • Pranešimas apie asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą (žr. temą Prašymų formos), jeigu dar nepateiktas (gali būti užpildytas iš anksto arba ambasadoje).
 • Jeigu asmuo turi, kitą jam išduotą dokumentą su asmens vardu, pavarde, gimimo data ar asmens kodu ir nuotrauka.

Konsulinis mokestis 

Keičiant (išduodant) pasą ar asmens tapatybės kortelę, turi būti sumokėtas atitinkamo dydžio konsulinis mokestis (žr. temą Konsulinio mokesčio tarifai).

PASTABA:  

Visais atvejais, pateikiant dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės arba paso keitimo (išdavimo), konsulinis pareigūnas turi teisę pareikalauti, kad pareiškėjas pateiktų papildomus dokumentus arba patikslintų pateiktus duomenis.

Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ar paso atsiėmimo tvarka

Asmens tapatybės kortelę arba pasą pilietis atsiimti gali asmeniškai atvykęs į ambasadą arba minėtus dokumentus paimti gali piliečio įgaliotas asmuo, kurio duomenys bus nurodyti prašyme išduoti pasą ar asmens tapatybės kortelę, pateikęs savo asmens dokumentą ir piliečio, kuriam bus išduodamas naujas dokumentas seną dokumentą (jei jis galioja) bei įgaliojimą, jei prašyme išduoti pasą ar asmens tapatybės kortelę nebus nurodyta įgalioto asmens duomenys.

Atsiimti piliečio iki 16 metų asmens tapatybės kortelę arba pasą turi, o piliečio nuo 16 iki 18 metų gali, vienas iš tėvų (globėjas), pateikęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei vaiko tėvai išsituokę, atsiimti vaiko dokumentą gali tas iš tėvų, su kuriuo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta.

Asmens tapatybės kortelės kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenys (slaptažodis) išduodami asmenims nuo 14 metų. Atsiimti voką su slaptažodžiu galima tik atvykus asmeniškai į ambasadą arba paštu. Įgaliotam asmeniui slaptažodis neišduodamas.

Atsiimant naują asmens tapatybės kortelę ar pasą, turi būti pateiktas keičiamas asmens dokumentas, jei jis dar galioja (atsiimant vaiko dokumentą reikia pateikti ir savo asmens dokumentą).

Jei pilietis pageidauja, nauja asmens tapatybės kortelė arba pasas jam gali būti išsiųsti saugiu ambasados atrinktu būdu – kreipiantis į DHL ar TNT kurjerių/siuntų tarnybą. Gavus ambasados elektroninį pranešimą, kad dokumentas gautas ir saugomas ambasadoje, asmuo turi kreiptis į vieną iš nurodytų kurjerių tarnybų ir apmokėti už siuntimo paslaugas. Siuntinio turinys turi būti apdraustas ne mažiau kaip 100 EUR suma. Iš DHL ar TNT  gautos siuntos etiketės (barkodai su gavėjo adresu – „lettere di vettura“) turi būti pateikiamos ambasadai pdf formatu el. paštu: [email protected].  Jei pilietis kreipiasi dėl asmens tapatybės kortelės ir sertifikatų išdavimo, į kurjerių tarnybą turės kreiptis 2 kartus. Atkreipiame dėmesį, kad paštu gautas pasas ar asmens tapatybės kortelė neaktyvuojama ir negalioja tol, kol Lietuvos ambasada paštu arba elektroninėmis priemonėmis negaus iš piliečio pranešimo apie paso ar asmens tapatybės kortelės ir jos sertifikatų, jei pageidavo juos turėti, gavimą.

Jei ambasada per nustatytą laiką negauna piliečio pranešimo apie asmens tapatybės kortelės ar paso gavimą (kai dokumentas buvo siunčiamas paštu), asmens dokumentas skelbiamas dingusiu.

Jeigu pilietis neatvyksta į ambasadą atsiimti išduoto dokumento per vienerius metus nuo dokumento išrašymo dienos, šis dokumentas paskelbiamas negaliojančiu ir nustatyta tvarka sunaikinamas.

Atkreipiame dėmesį, jog:

 • Paso ar asmens tapatybės kortelės keitimas per Ambasadą užtrunka iki 2 mėnesių. Užsienyje gyvenantys Lietuvos piliečiai dėl paso išdavimo (keitimo) taip pat gali kreiptis į pasirinktą Migracijos departamento teritorinį skyrių.
 • Ambasados darbo ir konsulinio skyriaus priėmimo valandos nurodytos svetainės pirmame puslapyje.
 • Kartu su asmens tapatybės kortele gaunami ir  sertifikatai.
 • Skubos tvarka asmens tapatybės kortelę arba pasą keičia tik Migracijos departamento teritoriniai skyriai – per 5 arba per 1 darbo dieną nuo prašymo pateikimo dienos. Daugiau informacijos rasite čia.

Daugiau informacijos:

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha