Konsulinių pareigūnų funkcijos

Sukurta 2014.08.27 / Atnaujinta 2023.08.03 10:48

Konsuliniai pareigūnai negali:

 • Vykdyti kelionių agentūrų, vertėjų ar gidų funkcijų.
 • Teikti laidojimo bendrovių paslaugų.
 • Teikti banko ar pašto paslaugų.
 • Tarpininkauti dėl įsidarbinimo užsienio valstybėse, dėl užsienio valstybių vizų, leidimų gyventi ar dirbti jose, gavimo.
 • Aprūpinti nakvyne ar kitokia gyvenamąja patalpa.
 • Užtikrinti gydymo ar įkalinimo įstaigose geresnį aptarnavimą, nei jis teikiamas vietos gyventojams.
 • Iš savo asmeninių lėšų skolinti ar kitaip duoti pinigų, samdyti advokatą, apmokėti ligoninės, viešbučio ir kitokias sąskaitas.
 • Daryti įtaką ar kaip nors kitaip kištis į užsienio valstybės teisėsaugos ir kitų institucijų darbą.

Konsuliniai pareigūnai gali:

 • Išduoti asmens grįžimo pažymėjimą užsienyje praradus pasą ar kitą kelionės dokumentą.
 • Išduoti atitinkamas pažymas užsienyje praradus vairuotojo pažymėjimą ar transporto priemonės registravimo liudijimą.
 • Priimti prašymus dėl Lietuvos Respublikos pilietybės.
 • Priimti prašymus Lietuvos Respublikos pasui gauti ar keisti.
 • Priimti gyvenamosios vietos deklaracijas iš piliečių, išvykusių iš Lietuvos ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui, jei tai nebuvo padaryta Lietuvoje.
 • Priimti Lietuvos Respublikos piliečių prašymus pakeisti, ištaisyti ir papildyti civilinės būklės aktų įrašus.
 • Tarpininkauti dėl archyvinių pažymų gavimo.
 • Tarpininkauti dėl teistumo (neteistumo) pažymų gavimo.
 • Išduoti teisės aktų numatytas konsulines pažymas.
 • Atlikti notarinius veiksmus.
 • Atlikti konsulinį dokumentų legalizavimą.
 • Suteikti informaciją ir išduoti leidimus dėl palaikų karste parvežimo į Lietuvą.
 • Užsienyje praradus pinigus, suteikti informaciją, kokiais skubiausiais būdais artimieji Lietuvoje gali pervesti pinigus į užsienį.
 • Esant būtinumui susitikti su sulaikytais Lietuvos Respublikos piliečiais ir aplankyti juos įkalinimo vietose.
 • Reikalauti, kad užsienyje suimtų ar nuteistų Lietuvos Respublikos piliečių atžvilgiu būtų laikomasi tos užsienio valstybės įstatymų ir tarptautinių sutarčių.

Konsulinio pareigūno atsisakymas atlikti notarinį veiksmą, taip pat neteisingai atlikti notariniai veiksmai gali būti skundžiami Vilniaus apylinkės teismui ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

Kiti konsulinio pareigūno sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) per 1 mėnesį nuo įteikimo ar pranešimo apie priimtą sprendimą dienos.

 

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha