Pensijos

Sukurta 2017.10.17

 

Informacija apie pensijų mokėjimą užsienio valstybėse gyvenantiems asmenims

Lietuvos Respublikos valstybinės socialinio draudimo pensijos užsienyje gyvenantiems asmenims skiriamos ir mokamos nepriklausomai nuo jų pilietybės. Pagrindinė sąlyga teisei į pensiją įgyti – būti įgijusiam ne mažesnį už minimalų stažą atitinkamos rūšies pensijai gauti dirbant Lietuvos Respublikos įmonėse, įstaigose, organizacijose (minimalus stažas senatvės pensijai – 15 metų). Tremtiniams ir politiniams kaliniams, dalį stažo įgijusiems kalinimo metu ir tremtyje, sąlyga įgyti minimalų stažą dirbant Lietuvos įmonėse, įstaigose, organizacijose, netaikoma.

Užsienio valstybėse gyvenantys Lietuvos Respublikos piliečiai bei užsieniečiai prašymus ir kitus pensijos skyrimui ar mokėjimo pratęsimui būtinus dokumentus gali pateikti tiesiogiai Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybai:

Adresas: Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, Lietuva

Telefono numeris: Bendrasis informacijos telefono numeris - 1883 arba (+370) 5 250 0883

Fakso numeris: (+370 5) 213 66 71

El. pašto adresas: [email protected]

Apie pensijų mokėjimą asmenims, išvykusiems gyventi į užsienį, galima sužinoti apsilankius ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (SODROS) interneto svetainėje, taip pat paspaudus nuorodą Gyvenantiems ir dirbantiems užsienyje.

Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos gali tarpininkauti perduodant užsienyje gyvenančių asmenų dokumentus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybai.

Užsienio valstybėse gyvenantiems Lietuvos Respublikos piliečiams, teikiantiems dokumentus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybai dėl valstybinės socialinės draudimo pensijos skyrimo ar mokėjimo pratęsimo, konsuliniai pareigūnai gali išduoti liudijimą, patvirtinantį, kad asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje. Konsulinis mokestis už liudijimo išdavimą – 30 eurų.

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha