Pensijos

Sukurta 2017.10.17 / Atnaujinta 2023.08.03 10:50

Informacija apie pensijų mokėjimą užsienio valstybėse gyvenantiems asmenims

Lietuvos Respublikos valstybinės socialinio draudimo pensijos užsienyje gyvenantiems asmenims skiriamos ir mokamos nepriklausomai nuo jų pilietybės. Pagrindinė sąlyga teisei į pensiją įgyti – būti įgijusiam ne mažesnį už minimalų stažą atitinkamos rūšies pensijai gauti dirbant Lietuvos Respublikos įmonėse, įstaigose, organizacijose (minimalus stažas senatvės pensijai – 15 metų). Tremtiniams ir politiniams kaliniams, dalį stažo įgijusiems kalinimo metu ir tremtyje, sąlyga įgyti minimalų stažą dirbant Lietuvos įmonėse, įstaigose, organizacijose, netaikoma.

Užsienio valstybėse gyvenantys Lietuvos Respublikos piliečiai bei užsieniečiai prašymus ir kitus pensijos skyrimui ar mokėjimo pratęsimui būtinus dokumentus gali pateikti tiesiogiai Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus Užsienio išmokų skyriui:

Adresas: Laisvės pr. 28, LT-04540 Vilnius, Lietuva

Telefono numeris: Bendrasis informacijos telefono numeris - 1883 arba skambinant iš užsienio (+370) 5 250 0883

El. pašto adresas: [email protected]

Apie pensijų mokėjimą asmenims, išvykusiems gyventi į užsienį, galima sužinoti apsilankius ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (SODROS) interneto svetainėje, taip pat paspaudus nuorodą Gyvenantiems ir dirbantiems užsienyje.

Jei pensijos gavėjas išvyksta nuolat gyventi į kitą valstybę ar deklaruoja savo išvykimą iš Lietuvos, tai  reikėtų per 10 dienų apie savo išvykimą pranešti „Sodros“ teritoriniam skyriui mokančiam pensiją. Neinformavus „Sodros“ – pensijos mokėjimas bus sustabdytas.

Sprendimas teritoriniame skyriuje stabdyti (nutraukti) pensijos mokėjimą pensininkui deklaravus išvykimą į kitą ES, EEE valstybę, Šveicariją, yra procedūrinis sprendimas, kuris yra priimamas dėl to, kad teritorinis skyrius neįgaliotas mokėti pensijas užsienyje gyvenantiems pensininkams - tai įgaliotas atlikti Užsienio išmokų skyrius.

Užsienio valstybėse gyvenantiems Lietuvos Respublikos piliečiams, teikiantiems SODRAI dokumentus dėl pensijos skyrimo ar mokėjimo pratęsimo, konsuliniai pareigūnai gali notarine tvarka patvirtinti faktą, kad asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje (žr. temą Notariniai veiksmai) arba SODROS nustatytos formos pareiškime notarine tvarka patvirtinti asmens parašą. SODROS nustatytos formos pareiškimą galite rasti čia (pasirinkti temą „Gyvenantiems užsienyje arba užsieniečiams gyvenantiems Lietuvoje“, kurioje rasite Pareiškimą, patvirtinantį, kad asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, lietuvių- anglų kalba).

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha