Privalomasis sveikatos draudimas

Sukurta 2014.09.03 / Atnaujinta 2015.01.27 13:10

Kaip informuoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, privalomuoju sveikatos draudimu (PSD) draustis ir mokėti PSD įmokas privalo Lietuvos piliečiai ir užsieniečiai, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje.

Vienas iš esminių kriterijų, leidžiančių nustatyti, kad asmuo nebėra nuolat gyvenantis Lietuvoje, yra išvykimo iš Lietuvos deklaravimas.

Tiems, kurie iš Lietuvos išvyko anksčiau, tačiau savo išvykimo nedeklaravo, Valstybinė mokesčių inspekcija siūlo:

  • Valstybinei mokesčių inspekcijai elektroniniu ar kitu būdu pateikti laikotarpio, kada asmuo išvyko, atitinkamą Metinės pajamų deklaracijos formą, jei asmuo išvyko 2009 metais – GPM308 formą, jei 2007-2008 metais – GPM305 formą, jei 2006 metais – GPM302 formą, jei 2005 metais – FR0462* formą ir joje nurodyti išvykimo iš Lietuvos datą.

    Ši data gali būti einamieji metai arba penkeri praėję metai. Jeigu gyventojas išvyko anksčiau nei prieš penkerius metus, jam reikėtų pateikti FR0462* formą ir joje nurodyti išvykimo iš Lietuvos datą 2005-01-01. Tokiu būdu sudaroma galimybė deklaruoti savo išvykimą „atgaline data“, atitinkamai mokesčių tikslais bus laikoma, kad toks asmuo nuo deklaruotos išvykimo datos nėra nuolat gyvenantis Lietuvoje ir neturi prievolės mokėti PSD įmokų; arba
  • Deklaruoti gyvenamosios vietos pakeitimus Gyventojų registre (šiuos gyvenamosios vietos deklaravimo veiksmus atliekant seniūnijoje, savivaldybėje, konsulinėje įstaigoje tiesiogiai ar elektroniniu būdu). Šis deklaravimas galios tik nuo deklaravimo datos į ateitį.
  • Tiems, kurie nedeklaruos išvykimo nei vienu iš aukščiau nurodytų būdu, tačiau yra ar buvo išvykę, pavyzdžiui 2009 metais laikinai dirbo užsienyje, PSD įmokų mokėti nereikia, jeigu jie atitinkamais 2009 metų mėnesiais buvo apdrausti socialiniu (įskaitant sveikatos) draudimu Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėse narėse (Islandijoje, Norvegijoje, Lichtenšteine) ar Šveicarijoje, ir turi ar gali turėti atitinkamos formos dokumentą (E formos pažymą arba kompetentingos užsienio institucijos išduotą laisvos formos pažymą) įrodantį, kad jie buvo apdrausti socialiniu (ir sveikatos) draudimu užsienyje.

    Šiems asmenims rekomenduojama pateikti 2009 metų mokestinio laikotarpio Metinę pajamų deklaraciją (formą GPM308) ir joje atitinkamai pažymėti, kad tam tikrais mėnesiais gyventojas buvo apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu užsienio valstybėje.

SVARBU:

Atitinkamos formos dokumento (E formos pažymos arba kompetentingos užsienio institucijos išduotos laisvos formos pažymos), net ir teikiant pajamų deklaraciją už 2009 metų mokestinį laikotarpį, mokesčių administratoriui savo iniciatyva pateikti neprivaloma. Mokesčių administratorius preziumuoja, kad deklaracijoje pateikti duomenys, gyventojo užpildyti, atsižvelgiant į Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėse narėse ar Šveicarijoje 2009 metais jo turėtą draustumą, yra teisingi. Jeigu mokesčių administratoriui kils abejonių dėl gyventojo PSD įmokų apskaičiavimo teisingumo, gyventojui bus pranešta asmeniškai ir jis gali būti paprašytas pateikti (atsiųsti) minėtą dokumentą mokesčių administratoriui.

Daugiau informacijos:

Naujienlaiškio prenumerata